Archive | July, 2005

Сесия 2005-07-28

Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІІ-ро тримесечие на 2005г.РЕШЕНИЕ 221 Споразумение с ТДД-Пазарджик за възлагане на данъчните задължения и събиране на такси за битови отпадъци по ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 222 Одобряване печат на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 223 Одобряване на самостоятелни маломерни и слети паралелки за учебната 2005-2006г.Доклад за състоянието на училищната база и готовността за учебната [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-07-11

1.Приемане на решения за преодоляване на бедствията в с.Драгиново и гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 216, РЕШЕНИЕ 217, РЕШЕНИЕ 218, РЕШЕНИЕ 219, РЕШЕНИЕ 220

Прочети 0 Comments