Archive | August, 2005

Сесия 2005-08-29

         1.Доклад за предотвратяване на щетите от наводнението.РЕШЕНИЕ 259, РЕШЕНИЕ 260, РЕШЕНИЕ 261, РЕШЕНИЕ 262, РЕШЕНИЕ 263, РЕШЕНИЕ 264, РЕШЕНИЕ 265          2.Изменение на регулацията в кв.427 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 266          3.Отпускане на средства за възпоменателен паметник на Н.Гяуров. РЕШЕНИЕ 267          4.Питания.

Прочети 0 Comments