Archive | September, 2005

Сесия 2005-09-13

Изменение на плана за  Застрояване в кв.438 на В-д. РЕШЕНИЕ 268 2.  Прокарване на улици в кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 269 3 . Застрояване на 25бр. общински двуетажни жилищни сгради в  кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 270 4.  Застрояване на 5бр. общински двуетажни жилищни сгради в кв.79 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 271

Прочети 0 Comments