Archive | October, 2005

Сесия 2005-10-27

Увеличаване представителните разходи на Кмета на Общината с 3хил.лв.РЕШЕНИЕ 313 Допълнение на Решение №223/2005г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ 314 Изменение на решение №267/29.08.2005г. РЕШЕНИЕ 315 Отдаване под наем чрез конкурс на павилион, находящ се в кв.72 по плана на гр.Велинград, в двора на СОУ “В.Левски”. РЕШЕНИЕ 316 Отпускане на 3640лв. за възстановяване на разрушена от наводнението подпорна [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-10-04

Отпускане на средства на “Стройком” за закупуване на сметосъбирачни машини.РЕШЕНИЕ 272  Приемане на доклад за самооценка на “МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ 273 Промяна в Наредбата за администриране на местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ 274 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград за м.август 2005г. РЕШЕНИЕ 275 Продължаване срока на ползване на земеделска земя – общинска собственост от [...]

Прочети 0 Comments