Archive | November, 2005

Сесия 2005-11-24

Разглеждане на молба от Таня Анг.Гончева. РЕШЕНИЕ 335 Допълнение на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 336 Приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони,кабини и други, съгласно чл.56 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ 337 Увеличаване бюджетните взаимоотношения за 2005г. със сумата 14 543лв. РЕШЕНИЕ 338 Отпускане на 22хил.лв. за възстановяване на водопровод в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 339 Включване на [...]

Прочети 0 Comments