Archive | December, 2005

Сесия 2005-12-30

ДНЕВЕН РЕД Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет. РЕШЕНИЕ 410 Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400. РЕШЕНИЕ 411 Одобряване на парични средства за облекло на персонала. РЕШЕНИЕ 412 Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 413 Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 414 Одобряване на средства за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2005-12-16

Съгласие на ОбС за установяване на дружески връзки с Община Юнфу/Китай. РЕШЕНИЕ 366 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Велинград за 3-то тримесечие на 2005. РЕШЕНИЕ 367 Програма за работата на ОбС-Велинград за първото шестмесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ 368 Увеличаване представителните на кмета с 5 /пет/ хиляди лв. РЕШЕНИЕ 369 Удължаване срока за възстановяване на кредит, получен от ‘Стройком’ [...]

Прочети 0 Comments