Archive | January, 2006

Сесия 2006-01-26

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на общия устройствен план за 2005г.РЕШЕНИЕ 1 Наредба за жилищни нужди на граждани, настанявани под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 2 Определяне такса за битови отпадъци през 2006г.и зони на гр.Велинград съгласно ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 3, РЕШЕНИЕ 4 Даване правомощия на Председателя на ОбС и [...]

Прочети 0 Comments