Archive | February, 2006

Сесия 2006-02-23

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.РЕШЕНИЕ 57 Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г. РЕШЕНИЕ 58 Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства. РЕШЕНИЯ 59 Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”. РЕШЕНИЕ 60 Участие на Община Велинград в проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2006-02-15

1. Отчет на бюджета на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЯ 49 2.Бюджет на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ 50 3.Численост на персонала за 2006г. РЕШЕНИЕ 51 4.Актуализирана програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЕ 52 5. Програма за капиталови разходи за 2006г. РЕШЕНИЯ 53 6.Одобряване на средства за съфинансиране по СИФ за СОУ [...]

Прочети 0 Comments