Archive | April, 2006

Сесия 2006-04-27

Приемане отчета на контрольора на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 140 Приемане годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 141 Утвърждаване на структурата на ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 142 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 143  Приемане отчета на контрольора на ‘ВКТВ’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 144 Приемане на годишния  счетоводен отчет и баланс на ОП ‘Спортни имоти [...]

Прочети 0 Comments