Archive | May, 2006

Сесия 2006-05-25

Прекратяване правомощията на Управителя на “МБАЛ-Велинград”ЕООД и избор на ВрИД управител. РЕШЕНИЕ 186, РЕШЕНИЕ 187 Определяне представители на Община Велинград в общото събрание на АРР. РЕШЕНИЕ 188 Предложение за промяна на туристическа такса. РЕШЕНИЕ 189 Частична промяна в структурата на ОбА. РЕШЕНИЕ 190 Промяна на Решение 105/30.03.06 , обект р-т ‘Мираж’.  РЕШЕНИЕ 191 Конкурс за отдаване под наем на помещения в [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-05-19

1. РЕШЕНИЕ 177 2. РЕШЕНИЕ 178 3. РЕШЕНИЕ 179 4. РЕШЕНИЕ 180 5. РЕШЕНИЕ 181 6. РЕШЕНИЕ 182 7. РЕШЕНИЕ 183 8. РЕШЕНИЕ 184 9. РЕШЕНИЕ 185

Прочети 0 Comments