Archive | June, 2006

Сесия 2006-06-29

Приемане на Програма за развитието на спортната дейност в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 220 Приемане на Програма за работата на ОбС – Велинград за ІІ-ро полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 221 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо тримесечие на 2006г.  РЕШЕНИЕ 222 Актуализация на структурата във връзка с вътрешни одитори.  РЕШЕНИЕ 223 Оспорване на решение №200/25.05.06г. [...]

Прочети 0 Comments