Archive | July, 2006

Сесия 2006-07-27

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 266 Утвърждаване на месечна средна брутна работна заплата за дейност “Контролни държавни и  общински органи” и функция “Здравеопазване”. РЕШЕНИЕ 267, РЕШЕНИЕ 268 Учредяване на безвъзмездно право на строеж за молитвен дом в кв.77 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 269 Предложение от читалище “Отец Паисий” – Велинград. РЕШЕНИЕ 270 Откриване [...]

Прочети 0 Comments