Archive | August, 2006

Сесия 2006-08-29

Приемане на Стратегия за устойчив туризъм в община Велинград и Велинградския туристически район. РЕШЕНИЕ 303 Отписване на павилион ‘Магазин за хляб и хлебни изделия’ от активите на ОП ‘Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ 304 Удължаване срока на договор за петно в кв.142, Велинград. РЕШЕНИЕ 305 Продажба на ДМА собственост на СОУ ‘В.Левски’. РЕШЕНИЕ 306 Даване съгласие за бъдещо строителство [...]

Прочети 0 Comments