Archive | September, 2006

Сесия 2006-09-28

Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 318 Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на Антон Василев Митров, Георги Витомиров Стамболов и Борис В.Чолев. РЕШЕНИЕ 319 Докладна от Реджеп К.Ходжов – зам.кмет относно изпълнение на решение №270/06г. РЕШЕНИЕ 320 Приемане на планово задание на изработване на [...]

Прочети 0 Comments