Archive | December, 2006

Сесия 2006-12-28

Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от  329 812лв. РЕШЕНИЕ 472 Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от 679 998лв. РЕШЕНИЕ 473 Изменение и допълнение на т.2 от решение №300/27.07.2006г. РЕШЕНИЕ 474 Изменение и допълнение на решение №314/29.08.2006г. РЕШЕНИЕ 475 Одобряване на план-сметка за определяне на разходите по чистотата. РЕШЕНИЕ 476 Образуване на средства [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-12-21

Връчване призовете на почетните граждани – д-р Ромил Попов и д-р Юлиан Калъчев. Приемане на декларация за защита на медицинските сестри в Либия. Избор на управител на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 444  Работна рамка за приоритетните проекти за разработване в началния период от членството на Р България в ЕС. РЕШЕНИЕ 445 Одобряване на Договор за публично-частно партньорство [...]

Прочети 0 Comments