Archive | June, 2007

РЕШЕНИЕ №266

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №265

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 1 4 21 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №264

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №263

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.98 от Конституцията на РБ, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведено гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №261

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 4 7 21 29 Поради недостатъчно мнозинство, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №260

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 4 7 21 29 Поради недостатъчно мнозинство, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №259

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 4 7 21 29 Поради недостатъчно мнозинство, Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №258

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 10 4 7 21 29 Поради недостатъчно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №257

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.   На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1, т.2, т.8 от ЗОС; чл.19, т.3”в” от Закона за водите; чл.64, чл.66 и чл.71 от ЗУТ; чл.56, ал.1, чл.57, ал.1, чл.92 и чл.111, ал.1 от ЗС; [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №256

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.37, ал.4, т.1и по смисъла на чл.38, ал.2 от ЗОС, §22, ал.2 от ЗР на ЗУТ и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    [...]

Прочети 0 Comments