Archive | July, 2007

Сесия 2007-07-27

1.      ‘ПРЕДСТАВИТЕЛЕН МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР – ДИМИТЪР МЕЧЕВ’ Закупуване на апарат за хемодиализа за ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД, 15 240 лв. Отпускане на 3000лв. за почистване на нерегламентирани сметища Изменение на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги Безвъзмездно ползване на обект ‘Зала знаме на мира’ от ОНЧ ‘Св.св. Кирил и Методий’ Стопанисване и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №51

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Изработване рекламен филм за                                                                           Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 2 2 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №45

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Иск на Община Велинград срещу                                                                            “Беев и Беев”ООД. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение 56/15.02.06г. на Окръжен съд – Пазарджик, постановено по търг.д.№9/05г., с което е отхвърлен предявеният от Община Велинград паричен иск и решение постановено [...]

Прочети 0 Comments