Archive | September, 2007

РЕШЕНИЕ №340

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §8 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1 т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №339

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, а.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №338

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.              На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 0 5 20 29 Общински съвет Велинград: [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №337

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,писмо №9117/8 от 2007г. на МТСП,чл.6, ал.9 от ПМС №175/24.07.07г. на МС за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №336

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №334

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                  На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №333

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №332

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.            На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3, чл.131 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №331

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3, чл.131 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №329

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments