Archive | September, 2007

РЕШЕНИЕ №328

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл.23, ал.1, т.4, т.14 и т.19 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговски [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №327

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведено  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет Велинград: [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №326

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и след проведено  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №325

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.              На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №324

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК, чл.7 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №323

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 0 6 21 29 Общински съвет Велинград: [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №322

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 0 8 24 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №321

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №320

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.               На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.23, т.17 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества  и след [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-09-27

Допълнение на решение №303/07г. за „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №320 Отпускане на 68 000лв. за ремонти на училищата на територията на Велинград. РЕШЕНИЕ №321 Отпускане на 21 000лв. за изграждане на канализация и водопровод в с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №322 Отпускане на 13 000лв. за канализация на с.Св.Петка и 3200лв. за тротоарни плочи в с.Св.Петка. РЕШЕНИЕ №323 Закупуване на компютри за Дирекция УОС. РЕШЕНИЕ №324 Допълнение [...]

Прочети 0 Comments