Archive | October, 2007

РЕШЕНИЕ №352

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15.                 ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на кметство с.Побит камък. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 2 8 25 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №351

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : Избира за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №350

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : Избира за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №349

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15.     На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:      Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №348

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15.                 ОТНОСНО:Избор на ВрИД Кмет на кметство                                  с.Медени поляни. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №347

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15.                 ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на кметство с.Биркова. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №346

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15.                  На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №345

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : Избира за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №344

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.10.07г., протокол №15. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш И : Избира за [...]

Прочети 0 Comments
Aside

Заповед № 2067/20.10.07г.

Заповед № 2067/20.10.07г.        На основание чл.47, ал. 2 от ЗАНН и съответно: – чл. 128, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси; – чл. 117, ал. 1 и 2 от Закон за гражданска регистрация; – чл. 87 , ал. 2 от Закон за туризма; – чл. 195 от Закон за [...]

Прочети Коментарите са изключени!