Archive | December, 2007

РЕШЕНИЕ №14

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.                                                               На  основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29          Общински съвет – Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №13

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Отпускане на средства за ОНЧ  „Васил Левски”.          На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 1 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №12

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2. ОТНОСНО: Теглене на кредит от „ВКТВ”ЕООД.          На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.4, т.14 и т.19 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №11

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29          Общински съвет – Велинград Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №10

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 1 29 29          Общински съвет – Велинград Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №9

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.                                                               На  основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №8

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 0 13 29 29          Общински съвет – Велинград Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №7

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29          Общински съвет – Велинград   Р [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ДДС №20/14.12.2004г. и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29          Общински съвет – Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.12.2007г. с протокол №2.          На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържал се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 3 29 29          [...]

Прочети 0 Comments