Archive | March, 2008

РЕШЕНИЕ №159

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4              На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29                         Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №158

         От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29                    [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №157

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4              На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29                         Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №148

            От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4              На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС; чл.41 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №147

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА, чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №146

         От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.3, ал.2, т.3  от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №145

         От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.3, ал.2, т.3  от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №144

         От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.3, ал.2, т.3  от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №143

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.1 от наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №142

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4           На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА; чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29                    Общински [...]

Прочети 0 Comments