Archive | July, 2008

РЕШЕНИЕ №315

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.                                                              На основание  чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.3  от Правилника за организацията и дейността [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №314

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.                                                              На основание чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.3  от Правилника за организацията и дейността [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №316

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.                                                              На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, чл.7, ал.3  от Правилника за организацията и дейността на [...]

Прочети 0 Comments

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Изтеглете тук! Тук!

Прочети 0 Comments