Archive | February, 2009

РЕШЕНИЕ №82

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                            ОТНОСНО:Отпускане на помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 3 24 29  Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №81

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                         ОТНОСНО:Програма за развитието на туризма На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.93, ал.3 от ЗМДТ и чл.19, ал.2 от Закона за туризма, писмо с вх.№191/24.02.09г. от Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Велинград и Консултативния съвет по туризъм [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №80

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Отпускане на помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29  Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №79

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Предоставяне помещение на Съюз                                                                            на офицерите и сержантите. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №78

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Бюджет 2009г. и Програма за                                                                            капиталови разходи. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,Закона за ДБ на Република България за 2009г., РМС- № 29 / 23.01.2009 г. /разчети за делегирани дейности от РБ/ и приложение № 1 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №76

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                                        ОТНОСНО:Проучване и прокопаване на водопровод                                                                                           от „Мини Марица-изток”ООД На основание чл. 21, ал.1, т8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №77

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Изменение на решение №194/06г.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от ЗОС и във връзка с молба от жителите на с.Кръстава да се отпусне безвъзмездно общинско място за разширяване на гробищен парк [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №75

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                                        ОТНОСНО:Проучване и прокопаване на водопровод                                                                                           от „Хотел-холдинг”ООД-Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.4 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №74

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Създаване на временна комисия. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29  Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №73

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.09г. с протокол №4.                                                          ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в                                                                            кв.10 на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и  след проведеното [...]

Прочети 0 Comments