Archive | April, 2009

РЕШЕНИЕ №134

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.04.09г. с протокол №8.                                                          ОТНОСНО:Разглеждане на решение №90 от                                                                            26.03.09г. след връщането му за                                                                            ново обсъждане от Кмет на Община                                                                            Велинград и Областен управител на                                                                            Пазарджишка област. На основание чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-04-21

         1.Разглеждане на Решение №90 от 26.03.09г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград и Областен управител – Пазарджик. РЕШЕНИЕ №134

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №133

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 02.04.09г. с протокол №7.                                                          ОТНОСНО: Кандидатстване по проект пред                                                                             ПУДООС към МОСВ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-04-02

1.Определяне като приоритетни и даване съгласие за осигуряване на финансиране от ПУДООС към МОСВ за реконструкция и разширение на канализационната мрежа и подмяна на водопровода в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №133

Прочети 0 Comments