Archive | June, 2009

РЕШЕНИЕ №280

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №250

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №251

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.134, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №249

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.84 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №248

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2, т.3 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №247

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                            На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №246

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                         На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №245

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                          На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №244

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                            На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №243

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.06.09г. с протокол №11.                                                           На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments