Archive | July, 2009

РЕШЕНИЕ №267

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград,  Р Е Ш И [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №266

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.     На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  чл. 2 ал.8, чл.11 и чл.11 “а”  от Наредба № 7/2000 г.  на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №265

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №281

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, чл.3, ал.2 от ЗОС; чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2 §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №264

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №279

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №278

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2  от ЗКИР;  Наредба №3, чл.62, ал.5  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №277

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, от ЗОС; §4 от ЗКИР и Наредба №3, чл.62, ал.3, чл.131 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №263

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №262

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments