Archive | July, 2009

Сесия 2009-07-08

Оспорване на Решение № 252 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №258  Оспорване на Решение № 254 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №259 Оспорване на Решение № 255 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №260  Оспорване на Решение № 257 от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №261

Прочети 0 Comments

Декларация за политиката по качество и околна среда

Изтеглете оттук!

Прочети 0 Comments

Цели по качеството и околната среда – II

Изтеглете от тук!

Прочети 0 Comments