Archive | August, 2009

РЕШЕНИЕ №319

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №312

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:ФК „Чепинец”. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 1 24 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №311

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:“Спорт Бееви“ АД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с решение №177/27.03.08г. и Решение №11/14.02.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №310

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:Промяна отреждането на поземлени                             имоти в м.“Градев лог“. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №309

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:Предоставяне на подробен отчет за                            събираемостта на туристическата                            такса. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”з” и чл.93 от ЗМДТ, Закона за туризма и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №307

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:Отпускане на средства за ремонт на                             физкултурен салон в СОУ „Васил                             Левски“ – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №306

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:Оспорване на Решение №305/30.07.                             09г. от Кмет на Община Велинград На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 7 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-08-19

  Оспорване на Решение № 305/30.07.09г. от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №306 Отпускане на 16000лв. за ремонт на физкултурен салон в СОУ „В.Левски“ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №307 Закупуване на книги „Велинград балнео-климатичен бисер на Европа“. РЕШЕНИЕ №308 Предоставяне на подробен отчет за събираемостта на туристическата такса. РЕШЕНИЕ №309 5.Обсъждане проблемите на спорта, спортната база и финансовата издръжка на спортните [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №308

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.08.09г. с протокол №15.         ОТНОСНО:Закупуване на 380бр. книги. На основание чл.21, ал.1, т.6 и  т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 13 2 12 27 29 [...]

Прочети 0 Comments