Archive | October, 2009

РЕШЕНИЕ №380

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и обсъждане на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №379

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                      На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за  ограничаване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №378

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от ПМС №212 от 02.09.08г. за приемане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №377

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.40е, чл.40з, чл.40к и чл.40л и във [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №375

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №374

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.   На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29   Общински съвет – Велинград,   Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №373

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                         На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-10-29

Разглеждане на решение №359/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №373 Разглеждане на решение №353/30.09.09г. върнато от Областен управител за ново обсъждане. РЕШЕНИЕ №374 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – Велинград за периода 01.06.09г. – 19.08.09г. РЕШЕНИЕ №375 Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели. РЕШЕНИЕ №376 Корекция на Решение №323/30.09.09г. РЕШЕНИЕ №377 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №408

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :          [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №407

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.6, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, становище с изх.№19093/19.10.09г. на Началник РУ – Велинград и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments