Archive | December, 2009

Сесия 2009-12-29

1.Актуализация на Общинския бюджет за 2009г. и Програмата за капиталови разходи за 2009г. РЕШЕНИЕ №460

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №460

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.12.09г. с протокол №22. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за Общинските бюджети и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №458

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №457

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №456

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с изискващо се Споразумение между Община Велинград, Министерство на културата и Програма на ООН за развитие и читалищата, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №454

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №455

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №453

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №452

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №451

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 [...]

Прочети 0 Comments