Archive | August, 2010

Сесия 2010-08-20

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №167/29.07.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област и Кмет на Община Велинград. Актуализация на Общинския бюджет за 2010г. Утвърждаване разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности, финансирани от РБ. Обявяване в ликвидация на „Стройком” ЕООД гр.Велинград. [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №199

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Корекция на начална тръжна цена по решение №343/30.09.09г. и Решение №93/29.04.10г. за  кв.390 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №343/30.09.09г. и решение №93/29.04.10г. на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №198

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Корекция на начална тръжна цена по решение №45/25.02.10г. и решение №95/29.04.10г. за  кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №45/25.02.10г. и решение №95/29.04.10г. на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №197

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Корекция на начална тръжна цена по решение №45/25.02.10г. и решение №96/29.04.10г. за  кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №45/25.02.10г. и решение №96/29.04.10 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №196

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Корекция на начална тръжна цена по решение №45/25.02.10г. и решение №97/29.04.10г. за  кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №45/25.02.10г. и решение №97/29.04.10 на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №195

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Корекция на начална тръжна цена по решение №45/25.02.10г. и решение №94/29.04.10г. за  кв.02 на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №45/25.02.10г. и решение №94/29.04.10 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №194

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Назначаване на ликвидатор на  „Стройком” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 и чл.266 от ТЗ, чл.23, ал.1, т.2 и т.18, чл.48, ал.1, т.2 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №193

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Прекратяване дейността на „Стройком” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 и чл.266 от ТЗ, чл.23, ал.1, т.2 и т.18, чл.48, ал.1, т.2 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №192

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на Управителя на „Стройком” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 и чл.266 от ТЗ, чл.23, ал.1, т.2 и т.18, чл.48, ал.1, т.2 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №191

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.08.2010г. с протокол №13. ОТНОСНО: Утвърждаване разходите за заплати през 2010г. за делегираните от държавата дейности, финансирани от РБ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 и ал.3 от ПМС №67 от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments