Archive | 2011

РЕШЕНИЕ №2

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1. ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори с Министерство на околната среда и водите.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №1

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1. ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”.          На основание §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :  10.01 Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. РЕШЕНИЕ №1, РЕШЕНИЕ №2 Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №3

Прочети 0 Comments