Archive | August, 2011

РЕШЕНИЕ №236

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.08.2011г. с протокол №14. ОТНОСНО: Поставени допълнителни изисквания към Агенция за социално подпомагане за допълване на проектния афиш по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие по схема ВG 161 РО 001.1-03/2008 година. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, ал.4 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №235

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.08.2011г. с протокол №14. ОТНОСНО: Прекратяване на договор №281/02.08.2011г. сключен между Община Велинград и Агентция «Социално подпомагане». На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, ал.4 от ЗОС, чл.14а, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 26.08. 1.Поставени допълнителни изисквания към Агенция за социално подпомагане за допълване на проектния афиш по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие по схема ВG 161 РО 001.1-03/2008 година. РЕШЕНИЕ №235 РЕШЕНИЕ №236

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №234

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №220/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен упавител на Пазарджишка област. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.4 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №233

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №219/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен упавител на Пазарджишка област. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.4 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №232

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №218/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен упавител на Пазарджишка област. На основание чл.21,ал.1, т.8, чл.45, ал.4 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №231

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13. ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да участва като партньор по Програма «Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки». На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №230

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13. ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” -„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, след проведено поименно гласуване  с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-08-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 12.08. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” -„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”. Решение №230 Даване съгласие Община Велинград да участва като партньор по Програма «Българските библиотеки – място за достъп [...]

Прочети Коментарите са изключени!