Archive | October, 2011

РЕШЕНИЕ №269

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Биркова, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-10-21

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 21.10. 1.Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Велинград и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.    РЕШЕНИЕ №279, РЕШЕНИЕ №278, РЕШЕНИЕ №277,  РЕШЕНИЕ №276,  РЕШЕНИЕ №275, РЕШЕНИЕ №274, РЕШЕНИЕ №272, РЕШЕНИЕ №271,  РЕШЕНИЕ №270,  РЕШЕНИЕ №269;

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №279

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 4 27 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №278

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Сърница, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №277

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Света Петка, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №276

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Грашево, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №275

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Побит камък, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №274

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Рохлева, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №272

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Драгиново, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №271

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.10.2011г. с протокол №17. ОТНОСНО: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Пашови, Община Велинград. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети 0 Comments