Archive | November, 2011

Сесия 2011-11-11

ДНЕВЕН РЕД: 11.11. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. , РЕШЕНИЕ №2 Избор на Заместник председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №6,  РЕШЕНИЕ №5 РЕШЕНИЕ №4, РЕШЕНИЕ №3 Избор на  временна комисия за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №7 Освобождаване от длъжност на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация от ОбС и ОбА – Велинград

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №8

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на ликвидатор «Стройком в ликвидация» ЕООД и избор на нов.          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.18, т.20, чл.48, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №7

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Избор на  временна комисия за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.          На  основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Избор на Заместник председател на Общински съвет – Велинград          На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Избор на Заместник председател на Общински съвет – Велинград          На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №3

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Избор на Заместник председател на Общински съвет – Велинград          На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 12 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №2

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград          На  основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-11-07

ДНЕВЕН РЕД: 07.11. 1. Избор на Председател Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №1

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №4

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.  ОТНОСНО: Избор на Заместник председател на Общински съвет – Велинград          На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 0 [...]

Прочети 0 Comments