Archive | November, 2012

КОЛЕДЕН АФИШ

      1декември-15.00часа Рок-джаз клуб Празничен концерт на ДЮВИШ”Звънче” 5декември-17.30часа Художествена галерия Изложба на велинградски художници 7декември-18.00часа Читалище”Отец Паисий” Вечер на руската музика – гостуват представители на Руски културно-информационен център 11декември-19.00часа Читалище”Отец Паисий” Концерт  на рок-група „Rocking chairs” 13декември-14.00часа Общински детски комплекс „Коледни настроения”-Изложба на децата от школа „Цвят, линия, форма” и деца от [...]

Прочети 0 Comments

Започва изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 30.11.2012Г.    Започва изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“ На 30.11.2012г. от 11.00 часа в с. Биркова бе направена първата копка по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“. Стойността на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №427

  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №426

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Отлага разглеждането на предложението за отдаване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №425

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.15 от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №424

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОЗЗ във връзка с становището на гл.архитект, чл.193, ал.8, ал.9, ал.10 от ЗУТ, писмо изх.№РД-09-2393/17.01.2012г. на ОД „Земеделие“ – Пазарджик,  след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №423

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №363/27.09.2012г. на ОбС – Велинград, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №422

 На основание чл.21 ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и Доклад относно ликвидиране на съсобственост, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №421

На основание чл.21 ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и Доклад относно ликвидиране на съсобственост, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №420

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС Велинград, в изпълнение на т.2 от Решение №328/08.08.2012г. на ОбС – Велинград, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments