Archive | December, 2012

ТРУДНОПОДВИЖНИТЕ ХОРА ОТ КЛУБ ‘ЗОРНИЦА’ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

     Хората със специални потребности  от Общинската организация на инвалидите „Зорница“ поканиха на традиционната си месечна сбирка (21.12.2012) Председателят на ОбС-Велинград  Дияна Кехайова и депутатът Ангел Даскалов. Сред гостите бяха и Директорът на Дирекция ‘Социално подпомагане’ Анна Авдева  и общинският съветник Радослав Димов.  Всеки месец  хората с увреждания си организират среща, на която рождениците [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №469

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Дава [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №468

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г.и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №467

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно продажба на общински недвижим имот и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №466

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №465

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №464

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.50г, ал.1 от ЗФС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №463

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с Решение №161/2010г. на ОбС – Велинград, Договор за отдаване под наем на общински имот между Община Велинград и „Голден груп” ООД, Решение №335/13.09.2012г. и Решение №401/30.10.2012г. на ОбС – Велинград, във връзка с реализацията на правото на строеж и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №462

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3  от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад относно продажба на общински недвижим имот, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №461

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети 0 Comments