Archive | January, 2013

Отчет на бюджета на Община Велинград за 2012г.

  С изпълнението на бюджет 2012г. община Велинград постигна основните си цели: -      Осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на планираните дейности в приоритетни направления – образование, здравеопазване, социални дейности, транспорт. -      Запазване на финансова стабилност и минимизиране на негативните последици от финансовата криза. Усилията бяха насочени към повишаване събираемостта на местни приходи и към [...]

Прочети 0 Comments

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ – 2013г. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012г.

До Общински съвет             Гр. Велинград                         Уважаеми общински съветници,             Във връзка с чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2013, РМС-№ 327 / 25.04.2012г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от [...]

Прочети 0 Comments

Прессъобщение да спасим 2-годишната Емине!

        Общински съвет- Велинград инициира кампания по спешното събиране на средства, нужни за животоспасяваща операция на 2-годишната Емине Мустафа Планкова от с.Пашови.  Детето е със страшната диагноза тумор в главата и трябва бързо да бъде оперирано в Турция. За набирането на средства на входа на сградата на Община – Велинград  е поставена [...]

Прочети 0 Comments

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2012 г. и на проекта за бюджет на община Велинград за 2013 г

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Експозе на кмета на Община Велинград г-н ИванЛебанов Представяне на отчета на бюджет 2012 и на проекта за бюджет за 2013 г. Представяне на отчета на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2012 и на проекта на програма за придобиване на ДМА и ДНА за 2013 г. Питания и становища [...]

Прочети 0 Comments

ВЕЧНА ПРИЗНАТЕЛНОСТ за Ангел Стефанов Пендев 1886-1913г.

     На 26.01.2013г. се навършват 100 години от героичната смърт на един от най-достойните синове на България. Той се завръща доброволно от далечна Америка, за да се сражава за Отечеството като редник в българската армия, която смайва света с победоносната си слава през Балканската война. Той е там, където стават решаващите за изхода на [...]

Прочети 0 Comments

Уведомление от “МЕТАЛ KОМЕРС” ООД

 Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС  на “МЕТАЛ КОМЕРС” ООД  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 31.01.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на организационен комитет във връзка с организацията на тържествата по случай честването на  пет години от обявяването на Велинград за Спа-столица на Балканите. Докл.:Зл.Златанов Прилагане на системата на делегирани бюджети в ЦДГ и ОДЗ. Докл.:Дияна Кехайова Одобряване на [...]

Прочети 0 Comments

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

Продажби 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ Имоти във Велинград УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗЕ Сгради във Велинград Магазин [...]

Прочети 0 Comments

100 БАБИНЧЕТА БЯХА ЗАПИСАНИ В ОБЩИНАТА ЗА РИТУАЛА ‘ИМЕНУВАНЕ’ ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ НА ПРАЗНИКА БЯХА ДЕПУТАТЪТ АНГЕЛ ДАСКАЛОВ И ЗАМ.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАНЯ МИНКОВА

       По традиция големия народен празник Бабинден (21 януари), във Велинград, започна с Ритуала “Даване име на дете”. Общо 100 деца тази  година бяха записани за ритуала Именуване- като всички те получиха подарък  хавлия с надпис “Велинград  5 години SPA-столица на Балканите”.  Най-тачения в Чепинското корито празник  бе открит във фоайето на Общината [...]

Прочети 0 Comments

Национален приз за ДЦДМУ “Надежда” гр. Велинград

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ                        ДИРЕКЦИЯ         “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”        4600 гр.Велинград, ул.”Хан Аспарух”  № 16   тел.0359 /5 10 64,5 21 09 е-mail: sg_velingrad@abv.bg   ?  Отдел “Закрила на детето”, ул.”Борислав” № 10 а        тел.0359 / 5 21 19; е-mail: ozd_velingrad@abv.bg Повод за гордост и усещане на удовлетвореност ни поднесоха колегите от екипа [...]

Прочети 0 Comments