Archive | March, 2013

Сесия 2013-03-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и Въпроси. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Велинград за 2012г.  РЕШЕНИЕ №72 Докл.:Р.Русева Определяне на общински съветници за членове на работни групи за изготвяне на проект на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. РЕШЕНИЕ №73 Докл.:Д.Кехайова Издаване запис на заповед от Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Минералните води на Велинград

Минералните води на Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за ОП “Спортни имоти и пазари за Покрит Плувен Басейн Велинград

1. Акт за публична и общинска собственост тук. 2. Апос 77 тук. 3. Искане за издаване на разрешително тук. 4.  Искане за прекратяване тук. 5. От басейнова дирекция тук. 6.  Прекратяване тук. 7. Проект присъединяване тук. 8. Проект водовземане 2004 тук. 9. Проект водовземане тук. 10. Решение ОВОС тук. 11. Становище Караджов тук. 12. Такса тук. 13. Уведомление [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Поздравителен адрес   по случай  Втори национален фолклорен фестивал  “Пролетно хоро”

Поздравителен адрес по случай Втори национален фолклорен фестивал “Пролетно хоро”

          Уважаеми  Дами и Господа,                Скъпи самодейци и любители на автентичния български танцов фолклор,                             Приемете сърдечни поздрави за Вашата инициатива, която съхранява и популяризира ценното ни фолклорно богатство, стимулирайки  неговото развитие в днешни дни! Нека енергията и несломимия български дух бъдат винаги с Вас! Желаем Ви сила, бодрост и хъс!   [...]

Прочети Коментарите са изключени!
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО ПИСМО     От Дияна Кехайова Председател на Общински съвет-  Велинград                                             Уважаемо опечалено семейство,   В този тъжен ден поднасяме нашите искрени съболезнования за загубата на далновидния  общественик, дълбоко почитан общински съветник и наш съгражданин Георги Михайлов! Печални от тъжната новина, ние се присъединяваме към [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Надзор на СМР на защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип

Надзор на СМР на защитено жилище и Център за настаняване от семеен тип тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 950 от 21.12.2012г. за находище Велинград-Каменица

Заповед № 950 от 21.12.2012г. за находище Велинград-Каменица  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 949 от 21.12.2012г. за находище с. Драгиново, общ. Велинград

Заповед № 949 от 21.12.2012г. за находище с. Драгиново, общ. Велинград  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД-521-1 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Чепино

Заповед № РД-521-1 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Чепино тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД-963 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Лъджене

Заповед № РД-963 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Лъджене  тук.

Прочети Коментарите са изключени!