Archive | August, 2013

Сесия 2013-08-29

ДНЕВЕН РЕД: 1. Изменение на бюджета и допълнение на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. РЕШЕНИЕ №264 Докладчик: Калинка Йовчева, Филип Ангелов 2. Допълнение към одобрените маломерни паралелки в Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 265 Докладчик: Недялка Стефанова 3. Изменение на Решение №71/22.12.11г. относно даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

    На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г, ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Продажби, т.1. По чл.35, ал.1 /публични търгове и конкурси/, раздел ”Имоти във Велинград” с текста [...]

Прочети Коментарите са изключени!

До края на септември ще се приемат молби-декларации по образец за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници за учебната 2013/2014г.

     До края на септември ще се приемат молби-декларации по образец за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници за учебната 2013/2014г. Припомняме помощта е в размер на 250лв. От Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик допълват, че право на тази помощ имат семейства със средномесечен доход от последната година, преди месеца, през който [...]

Прочети Коментарите са изключени!

На общо 12 сигнала са реагирали огнеборци и спасители от ОУПБЗН-Пазарджик за изминалите 2 денонощия

     На общо 12 сигнала са реагирали огнеборци и спасители от ОУПБЗН-Пазарджик за изминалите 2 денонощия. Във вторник малко преди 13.00ч. бил получен сигнал за пожар в къща в Септември. Към мястото бил насочен един противопожарен автомобил с екип от огнеборци от Противопожарния участък в Септември. Огънят бил потушен, нанесени са материални щети по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на рихтер е регистрирано в района на Сърница и Доспат

     Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на рихтер е регистрирано в района на Сърница и Доспат, съобщават от Средиземноморски Сеизмологичен Център център към БАН. Трусът е регистриран вчера в 09:49 часа с епицентър 6 км западно от Доспат, 50 км западно от Смолян и 134 км югоизточно от София. За щастие земният трус [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание което ще се проведе на 29.08.2013г. /четвъртък/ от 16,30 часа

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Изменение на бюджета и допълнение на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Докладчик: Калинка Йовчева, Филип Ангелов Допълнение към одобрените маломерни паралелки в Община Велинград. Докладчик: Недялка Стефанова Изменение на Решение №71/22.12.11г. относно даване съгласие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Разпространение на информация и публичност и информиране на обществеността за провеждане на публично обсъждане за избор на най-добро обемно пространствено решение по проект „Велинград – интегриран град на бъдещето”

1. Административни сведения тук. 2. Информация тук. 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните две години ( 2011 г. и 2012 г.) вкл. 2013г тук. 4. Декларация тук. 5. Ценова оферта тук. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” и чл. 47, ал. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извл. от ЗАПОВЕД №1089/23.08.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д Извл. от З А П О В Е Д  №1088/23.08.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.61,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извл. от ЗАПОВЕД №1088/23.08.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д Извл. от З А П О В Е Д  №1088/23.08.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.61,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Продължава раздаването на ваучери за декодери за цифрова телевизия

    Продължава раздаването на ваучери за декодери за цифрова телевизия. Припомняме на ваучер имат право всички, които получават помощи за отоплитетелен сезон 2013-2014 година. От 26-ти до 30-ти август във Велинград всеки ,който не е получил полагаемият му ваучер може да го направи в централна поща на гише 8. Ваучерите ще се получават лично [...]

Прочети Коментарите са изключени!