Archive | November, 2013

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на проект „ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА АТРАКЦИИ НА ОТКРИТО” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

      Уважаеми дами и господа, На 28.11.2013 г. (четвъртък) от 17:30 часа в залата на ТИЦ „Велинград” ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДВАНЕТО ЗА АТРАКЦИИ НА ОТКРИТО” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

В тазгодишното издание на „Спортист на годината” ще бъдат отличени най-добрите

      Награда за най-изявен спортист на община Велинград ще получат по трима състезатели или двойки във всеки от клубовете. Единадесет са действащите спортни клубове в общината, като тази година всеки треньор ще излъчи най-добре представилите се през изминалата година. Треньорите на спортни клубове, медиите и администрацията проведоха обща среща днес, на която бяха [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                 На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1497  от 18.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за застрояване за УПИ ХІХ- 7178- „За хотел, ресторант,плувен басейн и атракционни заведения”  в квартал 229 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвижда ново  застрояване  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Словашкият посланик Мариан Якубоци посети Велинград

  Негово превъзходителство посланикът на Република Словакия Мариян Якубоци бе гост на велинградски Исторически музей. Поводът е откриването на изложба посветена на Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. Експозицията е част от отбелязването на годишнина по този повод и ще бъде в музея до осми декември. Негово превъзходителство отбеляза, че освен СПА столица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уникален по рода си труд за историята на Велинград и неговите хора търси приятели с добри сърца

      Авторът на книгата с работно заглавие „Календар на издирени и записани имена, дати и събития за родния край Велинград“  е Никола Делиев. Това е третата поредна книга готова за печат събрала по традиция история и спомени за община Велинград. До този момент труда на автора е в 400 страници, като съдържа 1000 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1433/06.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот № ХХІ-5849 в квартал № 30 по действащия план на гр. Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще проведе на 28.11.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №347/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Д.Кехайова Разглеждане на Решение №348/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Медиите и спортните клубове ще решават за “Спортист на годината”

      Общинска администрация Велинград, медиите и спортните клубове в града ще имат обща среща. На нея ще бъде решен какъв да е форматът на предстоящото годишно награждаване на най-изявените спортисти за годината. На традиционното събитие общината награждава изявените през предходната година спортисти, като за тази цел участие в предварителните срещи ще вземат ръководителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ПОКАНА

ПОКАНА

Програма за развитие на селските райони ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г.: Мярка Фиксирана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Върховният административен съд потвърди решението на КЗК в полза на община Велинград

     Решението на Кoмисията за защита на конкуренцията от месец по казуса  Грашево август бе потвърдено и от Върховния административен съд. Припомняме производството бе образувано е по жалба на фирма ДЗЗД ”Инфра ПВ ” ДЗЗД , която не се пребори на конкурса за обществена поръчка. Същата обжалва избора на фирма “Каро Трейдинг”ООД от  община Велинград, като незаконосъобразен. По късно КЗК излезе с решение, което “Инфра [...]

Прочети Коментарите са изключени!