Archive | February, 2014

Дървото на Баба Марта създава усмивки

         Съвместна инициатива на младежи и общинари зарадва велинградчани и гостите на града ни със страхотна изненада.  По случай първи март пред паметника на Николай Гяуров, до сградата на общинска администрация се извиси мартенско дърво.  Инициативата, която зарадва малки и големи носи името „Дървото на Баба  Марта“  и е идея на младежите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

          На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2014 год. в нова част „Отстъпване право на строеж”с текста”Учредяване на отстъпено право на строеж на Министерство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 04.03.2014г. /вторник/ от 16,30 часа в малката заседатела зала на Община Велинград, ет.2

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 04.03.2014г. /вторник/ от  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. – училища

Бюджет 2014г. – училища тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 239

Заповед № 239 тук.

Прочети Коментарите са изключени!
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани,   В историята на Република България има много дати повод за гордост и равносметка. Дата 3-ти март 1878 година не е само празник, а начало на нов живот за българския народ.       След пет вековно робство, след достолепни битки, бунтове и въстания нашата Родина България е свободна. Руско – турската Освободителна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД СРЕЩУ РАЗРАБОТВАНЕТО И ДОБИВАНЕТО НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №59/27.02.2014Г.

Ние общинските съветници от ОбС-Велинград, водени и представляващи интересите на жителите на Община Велинград, твърдо заставаме против разработването и добиването на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград, в това число добив и преработка  на волфрамсъдържащи руди от находище ‘Грънчарица Център’, златодобив и др. Това е втора поредна декларация, приета от ОбС-Велинград по тази тема. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Република Саха в тясно сътрудничество с Община Велинград

   Кметът на община Велинград Иван Лебанов посети далечната Република Саха (Якутия). Поводът посещението бе подписването на договор за взаимно сътрудничество в сферите на инвестициите, здравеопазването, балнеологията и туризма, културата и спорта между Велинград и община Якутск. Срещата с кмета на общината, запознаване с възможностите за здравен туризъм, както и редица посещения на знакови обекти [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-02-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България”ЕАД за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград  за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по ОПАК. РЕШЕНИЕ №56 Докл.:Ф.Ангелов, Я.Петрова Определяне на сградите – частна общинска собственост, които подлежат [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ПОКАНА за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване  по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

ПОКАНА за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

ПОКАНА за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие [...]

Прочети Коментарите са изключени!