Archive | June, 2014

Община Велинград също старира акция за събиране на помощи и дарения

        Община Велинград също старира акция за събиране на помощи и дарения за пострадалите във Варна и Добрич. Деренията ще се събират във фондация „Светлина за всеки“ , помещаваща се в стая номер 7, на втори етаж в старата сграда на общинска администрация. Срокът за събиране на дадения за пострадалите е 08.07.2014г. Лице [...]

Прочети Коментарите са изключени!

“Безумна фамилия” на велинградски самодеен театър вече на сцена

        В навечерието на Велинградски празници на културата 2014 – на 2-ри и 3-ти юли официално ще се състои премиерата на “Безумна фамилия” на театралния състав към НЧ “Отец Паисий–1893″. Постановката е по текст на Рей Кууни, режисьор е Мариус Донкин, а музиката–на Пламен Петров. В комедията участват добре познатите и любими [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции: 1. “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград”; 2. “Изграждане водосток, подпорна стена и укрепителна стена на път между с.Света Петка и с. Всемирци, общ. Велинград; 1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Документация  тук. 4. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път отклонение -  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.       ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 1/30.01.2014г. Приема отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли2013 г. до м.декември2013 г. вкл. ОбС Отчета приет съгласно текста 2/30.01.2014г. В чл.11 от  Правилника за работа на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Семейство Казалиеви отбелязаха 45 години творческа дейност

Залата на читалище „Св.Св. Кирил и Методий“ се оказа малка, за да побере любителите на българската естрадна и поп музика и приятелите на семейство Казалиеви. Иван и Йорданка Казалиеви са доайени в сферата на музикалната педагогика. Като ръководители на ДЮВИШ „Звънче“, техните възпитаници са покорили редица интернационални сцени, завръщайки се с престижни награди от най-висок [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът Иван Лебанов и ДЦХФУВ посрещнаха гости от Долно Драглище

            Дневният център за хора с физически увреждания Велинград бе домакин на приятели от Долно Драглище, Община Разлог. Велинградският център посрещна потребителите от Дневен център за хора с увреждания и Защитено жилище Долно Драглище. Тамошната социална услуга е в помощ на 60 потребители. Във Велинград гостите бяха подготвили програма с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ”

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ” Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Служителите в Община Велинград взеха първите 84 сертификата по проект за повишаване на квалификацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед №  769 от 31.05.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация   за УПИ    ІІ- За училище в кв. 226 по плана на гр.Велинград  , като се изменя уличната регулация на улици  с осови точки 2223а-2209-2208 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 551/30.04.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за регулация, засягащ УПИ ХХVІI-3004-„Търговия, услуги и офиси” в кв. 104 по плана на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изработен проект на ПУП относно „допълване, поправка и оцифряне“ на част от кадастралния план на Велинград

           Държавен вестник бр.53/27.06.2014г      Община Велинград съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен проект на ПУП относно „допълване, поправка и оцифряне“ на част от кадастралния план на Велинград –кадастрални райони, както следва: 1.кад. район № 505 – част от кв. Лъджене-район Вельова баня – Военен [...]

Прочети Коментарите са изключени!