Archive | July, 2014

Сесия 2014-07-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Предложение за прехвърляне на собственост чрез замяна на недвижим имот ЧОС в кв.3442 с имот в кв.4023 собственост на Благовеста Георгиева Владимирова и одобряване на оценки от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №245 Докл.:М.Белухова, Г.Янев Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори съгласно чл.40, ал.2, т.2 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Фестивал на името на Гяуров ще радва хората във Велинград

         Международен фестивал на музикалния филм „Николай Гяуров“ ще се проведе за четвърти път  във Велинград. Събитието се превърна в традиция и е  организирано  от Община Велинград,   Исторически музей Велинград и Международна фондация за българско наследство  “Професор Петър Детев”.  Фестивалът тази година ще протече, свързан с важните годишнини — 85 години от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сърница официално се отделя, като община

Указ тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1026/17.07.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване. С проекта за частично изменение на плана за регулация се образува нов УПИ № II-8328,7605 – „за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1061/25.07.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот № XХVII-4490 в квартал № 68 по действащия план на гр. Велинград, като се предвижда:               1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Успешна кампания по кръводаряване, следва нова

      Успешно премина кампания по кръводаряване на 25 юли в Община Велинград. Акцията  премина под изключителен интерес, заяви председателят на БЧК за общината инж. Ели Алексиева. По информация на центъра в Пазарджик 24 души са дарили кръв по време на кампанията. Общински съвет на БЧК — Велинград и Районен център за трансфузионна хематология [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 988 от 09.07.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация  и застрояване за  кв.16 по плана на с.Юндола  , като за сметка на част от уширение на улица с ос.т. 191-147 се образува един нов [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1067/25.07.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-– план за застрояване, засягащ УПИ № ХІV-общ. в кв. 107 по плана на гр. Велинград, като с проекта не [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1063/25.07.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план  за застрояване, засягащ УПИ № І-„За оранжерии” в кв. 353 по плана на гр. Велинград, като се същия се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 834/09.06.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-14 и УПИ № ІІІ-12 в кв. 4 по плана на с. Света Петка, [...]

Прочети Коментарите са изключени!