Archive | August, 2014

РЕШЕНИЕ №286

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.4 от Правилника за организация на дейността на ОбС – Велинград и договор за отпускане на финансова помощ  36/3/3131178 от 06.08.2014г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 313 от Стратегия за местно развитие на Общините Белово, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №285

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И:             1.Разрешава  сключване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №284

На основание чл.45, ал.5, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл. 4, ал.1 и чл. 7, ал.3, т. 1, т. 2 от Таблицата от Решение № 96/23.02.2012г. на Общинския съвет и във връзка с чл. 52, ал.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №283

На основание чл.45, ал.5, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 29, т.2, чл. 30, чл. 37, т.2 и чл.38 от Решение № 96/2012г. и Решение № 145/24.04.2014г. на ОбС-Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №282

На основание чл.45, ал.5, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, в съгласие с чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.66, ал.1, т.3 от  Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Силен предсезонен турнир във Велинград събира водещите школи

     Първото издание на Междунардония детско-юношески турнир за „Купата на Велинград”, който ще се проведе между 31 август и 5 септември 2014 година, събира отборите на Партизан (Белград) и голяма част от водещите футболни школи в България.  Надпреварата ще бъде разделена на две възрастови групи – до 11 години (за деца, родени след 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изложение на американски коли и мач на ветерани във Велинград

    Организация „ Клуб на феновете на и собствениците на американски коли в България“ организират съвместно с община Велинград изложение на автомобили. На паркинга пред хотел „Здравец“ ще бъдат позиционирани едни от най-атрактивните автомобили произвеждани в САЩ. Колите ще бъдат на разположение на феновете от 11:00 до 16:00, когато всеки любител ще може да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Велинград кани потенциални кандидати за позицията социален работник – координатор  по Проект „Център за социално включване „Развитие” – Велинград”, община Велинград, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград”   Документация тук. Документация 1тук. Количествена сметка  тук. Проект тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №250/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет- Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, след връщането му за ново обсъждане от кмета на Община Велинград, в частта му, в която е предвидено обратно [...]

Прочети Коментарите са изключени!