Archive | April, 2015

Велинград чества 71 години от гибелта на Вела Пеева

       В памет на патрона на града Вела Пеева на 30-ти април бе отслужена панихида. 71 години от гибелта на великата наша съгражданка бяха отбелязани. Историята на краткия, но героичен живот на Вела припомни в словото Иван Гергев.  В своето слово зам. –  кметът  Георги Янчев, заяви – „За нашия патрон Вела Пеева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-04-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №120 Докл.:Ат.Хрисчева, Ст.Иванова-Кърпачева Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2014г. РЕШЕНИЕ №121 Докл.:д-р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът Иван Лебанов награди и поздрави ученици за най-добро есе

          Кметът Иван Лебанов посрещна топло, поздрави и награди възпитаници от училищата СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГД „Иван Вазов“ и ПГГС „Христо Ботев“ в Община Велинград. Те получиха предметна, парична награда и грамота за най- добро есе на тема „Обществото- възпитател/и или съдник на своите деца“. Инициативата за проведения [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

     Ръководството на Общински предприятие  „Спортни имоти и пазари“- Велинград и Исторически музей – Велинград през настоящата 2015г. възстановяват традицията за обредно къпане в „Чепино баня“ /Радонова баня/. Поверието гласи, че човек всичко на този ден е повито в „блага роса“ и затова се извършва обредне къпане в реки и извори със здравец и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Градоначалникът присъства на годишно отчетно изборно събрание на слепите инвалиди във Велинград

     На годишното отчетно събрание бяха представени отчет и доклад за дейността на сдружението за периода 23-ти април 2014 до 29-ти април тази година, както и проектопрограма за следващия годишен период в дейността от председателя Мария Димова. Димова е председател на съюзната организация с дългогодишен опит. До този момент тя е инициатор на редица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 578/28.04.2015г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ № III-4769 и УПИ № IV-7972, кв. № 658 по плана на гр. Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът на Община Велинград Иван Лебанов ще предложи на Общиснки съвет- Велинград да утвърди датата 11 юли за отбелязване на празника

  Във връзка с тържественото отбелязване на 50-годишнината от създаването на Представителен духов оркестър и мажоретен състав „Димитър Мечев“, кметът на Община Велинград Иван Лебанов ще предложи на Общиснки съвет- Велинград да утвърди датата 11 юли  за отбелязване на празника. Датата е в рамките на Велинградските празници на културата, което ще допринесе за подобаващото отбелязване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №499/ 22.04.2015г.

Одобравям:        ПУП-промяна предназначението на ПИ 005023 от „нива“- в „За търговия и услуги“, като се образува един УПИ. XXIII-23 “За търговия и услуги“ с площ 1694.00м2. Новия УПИ да бъде захранен чрез прокарване на нов подземен кабел и нов водопровод и канализация от състествуващи, които миават непосредствено пред имот на ул. „Индустриална“местност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №498/ 22.04.2015г.

Одобравям:        ПУП- ЧИ на плана за регулация и застрояване. Дворищната регулация се изменя като за сметка на УПИ XXXVII-37-ЖС се образуват два нови УПИ. Новообразуващите парцели са с отреждане съответно“ Нов УПИ I-131-“ЖС“ Нов УПИ II-131-“ЖС“      Устроиствената зона е „ За жилищно строителство“ с малка плътност и височина на застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №466/ 20.04.2015г.

Одобравям:       ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване като за сметка на УПИ I-18 и I II-18 се образува един нов УПИ I 143, 144 “ За ЖС, търговия и услуги“. Устройствената зона е „Жилищна, със средна плътност и височина на застрояване“, масив 149 места, местност „Голямо блато“ в землището на Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!