Archive | May, 2015

Национална кампания за колективно четене “Аз, съм българче”

    На 1 юни от 10.00 часа пред сградата на Община Велинград , ще се проведе Национална кампания за колективно четене “Аз, съм българче”. В тази инициатива ще се включат всички ученици от Общината!

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №720/ 28.05.2015г.

Заповед №720/ 28.05.2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №719 / 28.05.2015г.

Заповед №719 / 28.05.2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №149/30.04.15г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №182 Докл.:Д.Кехайова Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост-кв.551 на гр.Велинград, кв.7А на с.Юндола, кв.3444 на гр.Велинград, ливада в м.Анезица. РЕШЕНИЕ №183 Докл.:Г.Янев Увеличение и допълнение на Програмата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 710/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-3330, 6506, 6507, „За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения”; [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 705/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № V-2635 в кв. 163 по плана на гр. Велинград, като се същия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград организатор на лекоатлетическа щафета за купата на Велинград

    Шест учебни заведения подадоха заявка за предстоящата лекоатлетическа щафета за купата на Велинград. Атрактивният крос ще премине на 1 юни (понеделник) от 15:30 часа, по главната отсечка, свързващата кварталите Чепино и Каменица. Дължината на трасето е 3630 метра. Като организатор на традиционното състезание е Община Велинград.

Прочети Коментарите са изключени!

Поздравителен адрес

Прочети Коментарите са изключени!

Ветарани от войните наградени от градоначалникът за принос и заслуга към отбраната на страната

   Ветерани от Втората световна война бяха наградени и поздравени от кметът на Община Велинград Иван Лебанов. Те получиха грамоти и медали за принос и заслуга към отбраната на страна и във връзка с 70-годишнината от края на втората световна война. Грамотите бяха подписани от министърът на отбраната  Николай Ненчев. В своето слово градоначалникът приветства [...]

Прочети Коментарите са изключени!

И тази година сирени на 2 юни

    С предупреждение и тази година на 2 юни с двуминутно пускане на сирени в цялата страна и във Велинград ще се почете паметта на Христо Ботев и загиналите за свобода на България. Точно в 12:00 часа, ще бъдат пуснати сирените.

Прочети Коментарите са изключени!