Archive | June, 2015

Обявление

   На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №855 от 24.06.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за застрояване за УПИ ХIII-319 и Х-307 в квартал 335 по плана на гр.Велинград, като в същите се предвижда надстройка на съществуващи жилищни сгради с един етаж [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №856 от 24.06.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за застрояване за УПИ ХIII- 6169,6170,7791 в квартал 300 по плана на гр.Велинград, като в същия се предвижда ново застроително петно до три етажа , свободно застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Първа копка на моста в Драгиново

     Официалната церемония „Първа копка“ по проект: „Строителство на нов мост на река Чепинска между осова точка 22 до осова точка 94 в село Драгиново, Община Велинград“ ще се проведе на 06.07.2015г. от 11:00ч. Проектът е финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това е важен инфраструктурен проект както за Община Велинград така и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Министър Павлова делегира права на кмета на Община Велинград Иван Лебанов по „Региони в растеж“

     Само седмица след официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството разпредели 1.4 млрд. лв. на 39 големи български общини, сред която е и Община Велинград, затова новината е от особена важност. На официална церемония на местните власти бяха делегирани [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 869/26.06.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, , засягащ УПИ № ХVІІІ-„за ресторант” в кв. 178 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът Иван Лебанов откри паметна плоча на патрона на Представителен духов оркестър и мажоретен състав “Димитър Мечев”

      Кметът Иван Лебанов откри паметна плоча на патрона на Представителен духов оркестър и мажоретен състав “Димитър Мечев”.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА – 2015

  Дата Програма Начален час Място 03.07.2015г. петък Парад-дефиле и Концерти на Духови оркестри и мажоретни състави: Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав „ Димитър Мечев” при Народно читалище „ Отец Паисий -1893 „ – Велинград, Духов оркестър гр. Каламаря – Република Гърция ,Представителен общински младежки Духов оркестър с мажоретен състав гр.Троян,Духов оркестър с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 857/24.06.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:    Служебно изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация план за регулация, засягащ УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 424 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 850/23.06.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:    Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ХІ-151 кв. 17 по плана на с. Света Петка, така, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Водата от Вельова баня е негодна за пиене

      Водата от емблематичната за Велинград чешма на „Вельова баня“ е негодна за пиене. Това констатират експертите от РЗИ – Пазарджик. Изследванията са показали нестандартни микробиологични показатели на питейната вода. Общинското ръководство е взело съответните мерки за справяне с проблема, като постоянно се промива водоизточника и се търси нов.         [...]

Прочети Коментарите са изключени!