Archive | July, 2015

Протокол

Протокол тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Обявява подбор за длъжността: „ Младши специалист, младежки медиатор „

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Обявява подбор за длъжността: „ Младши специалист, младежки медиатор „ По Национална програма « Активиране на неактивни лица «          Кратко описание на длъжността: изпълнява дейности свързани с идентифициране, достигане и активиране на младежи до 29г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция « Бюро по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-07-30

ДНЕВЕН РЕД Питания и въпроси Отчет за дейността на ОбС-Велинград и неговите комисии за първото полугодие на 2015г. РЕШЕНИЕ №243 Докл.: Д.Кехайова Председател ОбС-Велинград Съгласуване на актуализирани Стратегически план за дейността на вътрешен одит в Община Велинград за 2015-2017г. и Годишен план за дейността на вътрешен одит на Община Велинград за 2015г.РЕШЕНИЕ №244 Докл.: Райна Вардева-Дойчинова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доброволци по археологически разкопки на среща с кмета Иван Лебанов

      На 29 юли кмета на Община Велинград Иван Лебанов се срещна с група млади, чуждестранни доброволци и техните ръководители, работещи по археологически разкопки при параклиса ,,Свети Илия“ в кв. Чепино. Доброволците идват от различни държави, сред които Естония, Испания, Турция и Армения. Годината 2015 се оказва превратна за археологията. Редица тракийски светилища [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

Прочети Коментарите са изключени!

Реконструкция на алея

     След отстраняването на силно наклонено дърво, опасно за всекидневните посетители на Боров парк, възникнаха проблеми с канализацията. Това доведе до нуждата от незабавната намеса на ВКТВ за отстраняване на аварията. След извършването на ремонта, част от плочките в алеята са повредени и община Велинград е отправила искане към ВКТВ да възстанови цялостно алеята. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът на община Велинград подписа договор за допълнително финансиране на два парка

       На 24 юли 2015 г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа договор за допълнително финансиране на ремонти в още два парка във Велинград – Парк „Сярна баня” и Парк на народните будители /изгорялото училище в Каменица/ – Стойността на допълнително договорения безвъзмезден за общината финансов ресурс е 255 250 лв.    Предвидени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №242

Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания / ЦНСТДМУ – 1 / до 29 години с капацитет 12 + 2 потребители от 01.08.2015г. като дейност делегирана от държавата. Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания / ЦНСТДМУ – 2 / до 29 години с капацитет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №241

  На основание чл.21, ал,1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ; чл. 131 ал. 2 т.1 от ЗУТ, чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №240

  На основание чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.42, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!